fbpx

בכל שנה אני שוכר דירה ביולי או באוגוסט. השנה לאחר שמצאתי את הדירות שלכם זמינות בחרתי לשהות ביוני, שהיה המחיר המקסימלי שיכולתי להרשות לעצמי. אני מקווה שהמחירים שלכם יישארו לפחות ברמה זו כי זו באמת הייתה הדירה הטובה ביותר ששכרתי אי פעם.