לקוחות שיהיו גאים בנו, שיבטיחו בנו ויהיו בעלי הבטחה מוחלטת בעבודה שאנחנו עושים עבורם.

רישום ברשויות המס של קפריסין ✓
הכנה והגשת ההצהרת מס השנתית ✓
תעודת מגורים מס ✓
בעלות בבית או שכירות עם חשבון תשלומי כוח ✓
חשבון בנק מקומי ✓
תעודה שניתן לה מהמחלקה למיסים של קפריסין בפורמט המתאים להנחיית המועצה 2003/48/EC ✓

Last Minute Deals

Discover impressive last-minute offers on our beautiful properties. Book today for unparalleled luxury at unmatched prices. These limited-time offers are only available on our website.

Cookie Consent with Real Cookie Banner